PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VĨNH TUY
MÀN HÌNH IN ĐỀ CAN SỐ CÁ BIỆT
Toàn bộ SCB   SCB theo chủng loại   Sổ mượn của HS   Sổ mượn của GV   Sổ đọc của HS   Sổ đọc của GV   In đề can   Phiếu yêu cầu   In thẻ   In phích
 
In theo chủng loại   In tùy chọn
 
SttSố cá biệtHọ tên tác giảTên ấn phẩmNhà XBNơi XBNăm XBGiá tiềnMôn loại
1 TNHT-01.75 Nguyễn Đức QuangThiếu niên Tiền phong số 196[kNxb]H.2016500005
2 TNHT-01.76 Nguyễn Đức QuangThiếu niên Tiền phong số 197[kNxb]H.2016500005
3 TNHT-01.77 Nguyễn Đức QuangThiếu niên Tiền phong số 197[kNxb]H.2016500005
4 TNHT-01.78 Nguyễn Đức QuangThiếu niên Tiền phong số 198[kNxb]H.2016500005
5 TNHT-01.79 Nguyễn Đức QuangThiếu niên Tiền phong số 198[kNxb]H.2016500005
6 TNHT-01.80 Nguyễn Đức QuangThiếu niên Tiền phong số 199[kNxb]H.2016500005
7 TNHT-01.81 Nguyễn Đức QuangThiếu niên Tiền phong số 199[kNxb]H.2016500005
8 TNHT-01.82 Nguyễn Đức QuangThiếu niên Tiền phong số 200[kNxb]H.2016500005
9 TNHT-01.83 Nguyễn Đức QuangThiếu niên Tiền phong số 200[kNxb]H.2016500005
10 TNHT-01.84 Nguyễn Đức QuangThiếu niên Tiền phong số 201[kNxb]H.2016500005
12345678910...