PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VĨNH TUY
MÀN HÌNH IN ĐỀ CAN SỐ CÁ BIỆT
Toàn bộ SCB   SCB theo chủng loại   Sổ mượn của HS   Sổ mượn của GV   Sổ đọc của HS   Sổ đọc của GV   In đề can   Phiếu yêu cầu   In thẻ   In phích
 
In theo chủng loại   In tùy chọn
 
SttSố cá biệtHọ tên tác giảTên ấn phẩmNhà XBNơi XBNăm XBGiá tiềnMôn loại
1 TNHT-01.03 Nguyễn Đức QuangThiếu niên Tiền phong thứ tư số 160[kNxb]H.2016500005
2 TNHT-01.04 Nguyễn Đức QuangThiếu niên Tiền phong thứ tư số 160[kNxb]H.2016500005
3 TNHT-01.05 Nguyễn Đức QuangThiếu niên Tiền phong thứ sáu số 161[kNxb]H.2016500005
4 TNHT-01.06 Nguyễn Đức QuangThiếu niên Tiền phong thứ sáu số 161[kNxb]H.2016500005
5 TNHT-01.07 Nguyễn Đức QuangThiếu niên Tiền phong thứ bảysố 162[kNxb]H.20161000005
6 TNHT-01.08 Nguyễn Đức QuangThiếu niên Tiền phong chủ nhật số 163[kNxb]H.2016500005
7 TNHT-01.09 Nguyễn Đức QuangThiếu niên Tiền phong chủ nhật số 163[kNxb]H.2016500005
8 TNHT-01.10 Nguyễn Đức QuangThiếu niên Tiền phong thứ tư số 164[kNxb]H.2016500005
9 TNHT-01.11 Nguyễn Đức QuangThiếu niên Tiền phong thứ tư số 164[kNxb]H.2016500005
10 TNHT-01.20 Nguyễn Đức QuangThiếu niên Tiền phong thứ sáu số 169[kNxb]H.2016500005
12345678910...