PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VĨNH TUY
 MÀN HÌNH TRA CỨU THÔNG TIN ẤN PHẨM THEO TÊN TÁC PHẨM
Nhập  tên ấn phẩm để tìm kiếm (Ví dụ nhập từ toán 7)
Từ khóa 1 :   Từ khóa 2 :   Từ khóa 3 :
 
Xem chi tiếtTên ấn phẩmHọ và tên tác giảChủng loạiAi đã mượn ?
THTT-43.03 Toán học và tuổi trẻ & tuổi trẻ tháng 8 số 531 năm 2021Viện nghiên cứu sách và học liệu giáo dục Toán học tuổi trẻ Trong kho
KHGD-00137 Tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam Tập 18. số 05 năm 2022Viện khoa học giáo dụcTạp chí khoa học giáo dục Trong kho
KHGD-00136 Tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam Tập 18. số 03 năm 2022Viện khoa học giáo dụcTạp chí khoa học giáo dục Trong kho
KHGD-00135 Tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam Tập 18. số 04 năm 2022Viện khoa học giáo dụcTạp chí khoa học giáo dục Trong kho
KHGD-00134 Tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam Tập 18. số 02 năm 2022Viện khoa học giáo dụcTạp chí khoa học giáo dục Trong kho
KHGD-00133 Tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam Tập 18. số 01 năm 2022Viện khoa học giáo dụcTạp chí khoa học giáo dục Trong kho
KHGD-00132 Tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam số 48 tháng 12 năm 2021Viện khoa học giáo dụcTạp chí khoa học giáo dục Trong kho
KHGD-00131 Tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam số 47 tháng 11 năm 2021Viện khoa học giáo dụcTạp chí khoa học giáo dục Trong kho
KHGD-00130 Tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam số 46 tháng 10 năm 2021Viện khoa học giáo dụcTạp chí khoa học giáo dục Trong kho
KHGD-00129 Tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam số 45 tháng 9 năm 2021Viện khoa học giáo dụcTạp chí khoa học giáo dục Trong kho
KHGD-00128 Tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam số 44 tháng 8 năm 2021Viện khoa học giáo dụcTạp chí khoa học giáo dục Trong kho
TBGD-00133 Thiết bị giáo dục số 264- kì 1 - tháng 5- 2022Phạm Văn SơnTạp chí thiết bị giáo dục Trong kho
TBGD-00132 Thiết bị giáo dục số 262- kì 1 - tháng 4- 2022Phạm Văn SơnTạp chí thiết bị giáo dục Trong kho
TBGD-00131 Thiết bị giáo dục số 260- kì 1 - tháng 3- 2022Phạm Văn SơnTạp chí thiết bị giáo dục Trong kho
TBGD-00130 Thiết bị giáo dục số 258- kì 1 - tháng 2- 2022Phạm Văn SơnTạp chí thiết bị giáo dục Trong kho
12345678910...