PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VĨNH TUY
 MÀN HÌNH TRA CỨU THÔNG TIN ẤN PHẨM THEO TÊN TÁC PHẨM
Nhập  tên ấn phẩm để tìm kiếm (Ví dụ nhập từ toán 7)
Từ khóa 1 :   Từ khóa 2 :   Từ khóa 3 :
 
Xem chi tiếtTên ấn phẩmHọ và tên tác giảChủng loạiAi đã mượn ?
TKLS-00094 Tài liệu học tập lịch sử tỉnh Hải DươngLê Phương QuýSách tham khảo lịch sử Trong kho
TKLS-00093 Tài liệu học tập lịch sử tỉnh Hải DươngLê Phương QuýSách tham khảo lịch sử Trong kho
TKLS-00092 Tài liệu học tập lịch sử tỉnh Hải DươngLê Phương QuýSách tham khảo lịch sử Trong kho
TKLS-00091 Tài liệu học tập lịch sử tỉnh Hải DươngLê Phương QuýSách tham khảo lịch sử Trong kho
TKLS-00090 Tài liệu học tập lịch sử tỉnh Hải DươngLê Phương QuýSách tham khảo lịch sử Trong kho
TKDL-00068 Tài liệu học tập địa lý tỉnh Hải DươngVũ Quốc OaiSách tham khảo địa Trong kho
TKDL-00067 Tài liệu học tập địa lý tỉnh Hải DươngVũ Quốc OaiSách tham khảo địa Trong kho
TKNV-00592 Tài liệu học tập ngữ văn Hải DươngPhạm Xuân KhangSách tham khảo văn Trong kho
TKNV-00591 Tài liệu học tập ngữ văn Hải DươngPhạm Xuân KhangSách tham khảo văn Trong kho
TKNV-00590 Tài liệu học tập ngữ văn Hải DươngPhạm Xuân KhangSách tham khảo văn Trong kho
TKCD-00093 Văn hóa giao thông dành cho học sinh lớp Đoàn Triệu Long Sách tham khảo công dân Trong kho
TKCD-00092 Văn hóa giao thông dành cho học sinh lớp Đoàn Triệu Long Sách tham khảo công dân Trong kho
TKCD-00091 Văn hóa giao thông dành cho học sinh lớp 6Đoàn Triệu Long Sách tham khảo công dân Trong kho
TKCD-00090 Văn hóa giao thông dành cho học sinh lớp 6Đoàn Triệu Long Sách tham khảo công dân Trong kho
TKNN-00166 Hưỡng dẫn học và làm bài Tiếng Anh 7 tập 1 + tập 2Nguyễn Thị HoaSách tham khảo tiếng Anh Trong kho
12345678910...