PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VĨNH TUY
 MÀN HÌNH TRA CỨU THÔNG TIN ẤN PHẨM THEO TÊN TÁC PHẨM
Nhập  tên ấn phẩm để tìm kiếm (Ví dụ nhập từ toán 7)
Từ khóa 1 :   Từ khóa 2 :   Từ khóa 3 :
 
Xem chi tiếtTên ấn phẩmHọ và tên tác giảChủng loạiAi đã mượn ?
THTT-41.01 Toán học và tuổi trẻ & tuổi trẻ tháng 1 số 523 năm 2021Nhà xuất bản giáo dục Việt NamToán học tuổi trẻ Trong kho
THTT-43.01 Toán học và tuổi trẻ & tuổi trẻ tháng 7 số 529 năm 2021Nhà xuất bản giáo dục Việt NamToán học tuổi trẻ Trong kho
THTT-42.02 Toán học và tuổi trẻ & tuổi trẻ tháng 4 số 527 năm 2021Nhà xuất bản giáo dục Việt NamToán học tuổi trẻ Trong kho
THTT-41.03 Toán học và tuổi trẻ & tuổi trẻ tháng 3 số 525 năm 2021Nhà xuất bản giáo dục Việt NamToán học tuổi trẻ Trong kho
THTT-41.02 Toán học và tuổi trẻ & tuổi trẻ tháng 2 số 524 năm 2021Nhà xuất bản giáo dục Việt NamToán học tuổi trẻ Trong kho
THTT-42.01 Toán học và tuổi trẻ & tuổi trẻ tháng 5 số 526 năm 2021Nhà xuất bản giáo dục Việt NamToán học tuổi trẻ Trong kho
THTT-40.03 Toán học và tuổi trẻ & tuổi trẻ tháng 12 số 522 năm 2020Nhà xuất bản giáo dục Việt NamToán học tuổi trẻ Trong kho
THTT-40.02 Toán học và tuổi trẻ & tuổi trẻ tháng 5 số 515 năm 2020Nhà xuất bản giáo dục Việt NamToán học tuổi trẻ Trong kho
THTT-40.01 Toán học và tuổi trẻ & tuổi trẻ tháng 6 số 516 năm 2020Nhà xuất bản giáo dục Việt NamToán học tuổi trẻ Trong kho
TTUT-38.30 Toán tuổi thơ 2 trung học cơ sở số 214 tháng 12 năm 2020Nhà xuất bản Giáo dụcToán tuổi thơ Trong kho
TTUT-38.29 Toán tuổi thơ 2 trung học cơ sở số 214 tháng 12 năm 2020Nhà xuất bản Giáo dụcToán tuổi thơ Trong kho
TTUT-38.28 Toán tuổi thơ 2 trung học cơ sở số 214 tháng 12 năm 2020Nhà xuất bản Giáo dụcToán tuổi thơ Trong kho
TTUT-38.27 Toán tuổi thơ 2 trung học cơ sở số 214 tháng 12 năm 2020Nhà xuất bản Giáo dụcToán tuổi thơ Trong kho
TTUT-38.26 Toán tuổi thơ 2 trung học cơ sở số 214 tháng 12 năm 2020Nhà xuất bản Giáo dụcToán tuổi thơ Trong kho
TTUT-38.25 Toán tuổi thơ 2 trung học cơ sở số 220 tháng 5 năm 2021Nhà xuất bản Giáo dụcToán tuổi thơ Trong kho
12345678910...