PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VĨNH TUY
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 TK âm nhac - my thuật 15 301000
2 Tạp chí quản lý giáo dục 21 210000
3 Thế giới trong ta 29 522000
4 Sách tham khảo tin học 30 701900
5 Văn nghệ Hải Dương 31 279000
6 Sách Hồ Chí Minh 31 1382700
7 Hoa trạng nguyên 33 400000
8 Học trò cười 51 400000
9 Văn học và tuổi trẻ 52 672000
10 Sách tham khảo địa 66 1644000
11 Sách pháp luật 79 3933600
12 Vật lí tuổi trẻ 79 1028100
13 Dạy và học ngày nay 85 1800000
14 Tạp chí thiết bị giáo dục 85 1681000
15 Sách tham khảo hoá 85 1582600
16 Thế giới mới 85 1088000
17 Sách tham khảo công dân 89 536000
18 Tạp chí khoa học giáo dục 89 2043000
19 Sách tham khảo lịch sử 89 1593200
20 Toán học tuổi trẻ 96 1060500
21 Sách tham khảo sinh 107 2416600
22 Sách tham khảo lí 121 2535800
23 Tạp chí giáo dục 141 2954200
24 Sách đạo đức 162 5380400
25 Sách tham khảo tiếng Anh 165 4273600
26 Sách tham khảo 172 7579000
27 Báo thiếu niên hàng tuần 185 1105000
28 Toán tuổi thơ 324 3442000
29 Sách thiếu nhi 356 12868130
30 Sách tham khảo toán 390 9871600
31 Sách tham khảo văn 548 17898700
32 Sách nghiệp vụ 799 14995703
33 Sách giáo khoa 1555 10969436
 
TỔNG
6245
119148769