PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VĨNH TUY
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 TK âm nhac - my thuật 15 301000
2 Tạp chí quản lý giáo dục 21 210000
3 Thế giới trong ta 29 522000
4 Sách tham khảo tin học 30 701900
5 Văn nghệ Hải Dương 31 279000
6 Sách Hồ Chí Minh 31 1382700
7 Hoa trạng nguyên 33 400000
8 Học trò cười 51 400000
9 Văn học và tuổi trẻ 55 708000
10 Sách tham khảo địa 68 1668000
11 Sách pháp luật 79 3933600
12 Vật lí tuổi trẻ 81 1068100
13 Sách tham khảo hoá 85 1582600
14 Thế giới mới 85 1088000
15 Dạy và học ngày nay 87 1850000
16 Tạp chí thiết bị giáo dục 88 1768000
17 Tạp chí khoa học giáo dục 93 2283000
18 Sách tham khảo công dân 93 608000
19 Sách tham khảo lịch sử 94 1653200
20 Toán học tuổi trẻ 98 1090500
21 Sách tham khảo sinh 107 2416600
22 Sách tham khảo lí 121 2535800
23 Tạp chí giáo dục 146 3079200
24 Sách đạo đức 162 5380400
25 Sách tham khảo tiếng Anh 165 4273600
26 Sách tham khảo 172 7579000
27 Báo thiếu niên hàng tuần 185 1105000
28 Toán tuổi thơ 347 3802000
29 Sách thiếu nhi 356 12868130
30 Sách tham khảo toán 390 9871600
31 Sách tham khảo văn 551 17973700
32 Sách nghiệp vụ 799 14995703
33 Sách giáo khoa 1555 10969436
 
TỔNG
6303
120347769