PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VĨNH TUY
 
LỊCH HỘI ĐỒNG NHÀ TRƯỜNG

Năm học :  Tuần :
Lịch hội đồng Lịch chuyên môn Lịch làm việc của Phòng Giáo dục và Đào tạo
Tuần : 24 Năm học : 2019 - 2020
Thứ hai : 03/02/2020

* Sáng: 

- Chào cờ:

+ Đánh giá hoạt động tuần 23, Triển khai kế hoạch tuần 24

+ Nhắc nhở học sinh cách phòng chống dịch bệnh Corona.

+ Duyệt PCCM, sắp thời khóa biểu tại PGD.
* Chiều:

- Học bù ngày nghỉ chiều thứ 2 (chiều ngày 20/01) vào tiết 3 + 4


Tuần : 24 Năm học : 2019 - 2020
Thứ ba : 04/02/2020

* Sáng: 

- Dạy và học bình thường theo thời khóa biểu.

- Giáo viên viết Sáng kiến theo bản đăng ký.

* Chiều:

- Từ 13h30: Bồi dưỡng HSG khối 8, khối 9 học thêm theo lịch;

- Từ 15h30: Họp hội đồng triển khai công tác tháng 2.


Tuần : 24 Năm học : 2019 - 2020
Thứ bẩy : 08/02/2020

- Dạy và học bình thường theo thời khóa biểu.

- Giáo viên viết Sáng kiến theo bản đăng ký.

- Tiến hành SHCM theo NCBH, theo CĐ đúng KH và đưa bài lên trang website truonghocketnoi.edu.vn
Tuần : 24 Năm học : 2019 - 2020
Thứ bẩy : 08/02/2020

- Dạy và học bình thường theo thời khóa biểu.

- Giáo viên viết Sáng kiến theo bản đăng ký.


Tuần : 24 Năm học : 2019 - 2020
Thứ bẩy : 08/02/2020

- Dạy và học bình thường theo thời khóa biểu.

- Giáo viên viết Sáng kiến theo bản đăng ký.


Tuần : 24 Năm học : 2019 - 2020
Thứ bẩy : 08/02/2020

- Dạy và học bình thường theo thời khóa biểu.

- SH: Các thầy cô chủ nhiệm tiếp tục quán triệt, nhắc nhở về cách phòng chống dịch bệnh corona

- Giáo viên viết Sáng kiến theo bản đăng ký.

- ĐC Hưng đi học tại PGD.