PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VĨNH TUY
CHI BỘ TRƯỜNG THCS VĨNH TUY

Chi bộ Trường THCS Vĩnh Tuy trực thuộc Đảng bộ xã Vĩnh Tuy

Trong nhiều năm liền đồng chí Vũ Văn Dẫn là Bí thư Chi bộ, đồng chí Đặng Thị Liên là Phó Bí thư Chi bộ. Chi bộ liên tục đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh”.

Năm học 2015-2016 đồng chí Nhữ Đình Thành là Bí thư chi bộ, đồng chí Đặng Thị Liên là phó bí thư Chi bộ, đồng chí Trần Thị Phương là chi ủy viên.

Chi bộ có 16 đảng viên chính thức.

 
 TRƯỜNG THCS VĨNH TUY