PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VĨNH TUY
QUẢN LÍ CÔNG VĂN ĐI

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 Báo cáo tình hình cơ sở vật chất và y tế trường học năm học 2016-2017 29/09/2016 [HyperLink19]
2 BÁO CÁO Về báo cáo số lượng người làm việc hợp đồng chuyên môn, nghiệp vụ 26/09/2016 [HyperLink19]
3 Báo cáo kết quả phân loại giáo viên đầu năm học 2016-2017 26/09/2016 [HyperLink19]
4 Báo cáo tháng 9 năm 2016 26/09/2016 [HyperLink19]
5 BÁO CÁO KẾT QUẢ BỒI DƯỠNG HÈ 2016 TỔ CHỨC TẠI TRƯỜNG 25/08/2016 [HyperLink19]
6 Báo cáo tháng 8 năm 2016 25/08/2016 [HyperLink19]
7 Biên bản tuyển sinh lớp 6 năm học 2016-2017 25/07/2016 [HyperLink19]
8 Kế hoạch số lớp, số học sinh năm học 2016-2017 20/07/2016 [HyperLink19]
9 Kế hoạch thi tuyển sinh chức năm 2016 20/07/2016 [HyperLink19]
10 Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra nội bộ trường học năm học 2015-2016 31/05/2016 [HyperLink19]
11 Báo cáo tổng kết công tác an toàn giao thông năm học 2015-2016 30/05/2016 [HyperLink19]
12 Báo cáo tổng kết công tác chữ thập đỏ năm học 2015-2016 27/05/2016 [HyperLink19]
13 Báo cáo tổng kết năm học 2015-2016 23/05/2016 [HyperLink19]
14 Báo cáo về việc hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 3 năm 2016. 26/04/2016 [HyperLink19]
15 Báo cáo tháng 4 năm 2016 25/4/2016 [HyperLink19]
16 BÁO CÁO Thực trạng việc thực hiện chế độ chính sách của giáo viên Tổng phụ trách Đội 22/04/2016 [HyperLink19]
17 BÁO CÁO Cổng trường an toàn giao thông 20/04/2016 [HyperLink19]
18 Báo cáo danh sách công chức, viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2016 14/04/2016 [HyperLink19]
19 Báo cáo danh sách công chức, viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2016 14/04/2016 [HyperLink19]
20 THỐNG KÊ SỐ LIỆU DẠY HỌC NGOẠI NGỮ NĂM HỌC 2015 - 2016 05/04/2016 [HyperLink19]
12345678