PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VĨNH TUY
QUẢN LÍ CÔNG VĂN ĐẾN

 
 
SốTrích yếu nội dungNgàyTải về
173 V/v thực hiện sự chỉ đạo của của Ban An toàn giao thông tỉnh về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 30/09/2016 [HyperLink19]
172 V/v hướng dẫn viết Sáng kiến năm học 2016 - 2017. 30/09/2016 [HyperLink19]
171 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Kế hoạch công tác năm học 2016 - 2017 30/09/2016 [HyperLink19]
170 V/v báo cáo số lượng người làm việc hợp đồng chuyên môn, nghiệp vụ 30/09/2016 [HyperLink19]
169 về việc hướng dẫn tổ chức cuộc thi Thiết kế bài giảng e-Learning lần thứ 4 30/09/2016 [HyperLink19]
168 Kế hoạch về việc tổ chức cuộc thi Thiết kế bài giảng e-Learning lần thứ 4 30/09/2016 [HyperLink19]
167 Quyết định về việc ban hành thể lệ cuộc thi quốc gia. Thiết kế bài giảng e-Learning lần thứ 4 30/09/2016 [HyperLink19]
166 Đi dự lớp tập huấn về xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn, thương tích trong trường phổ thông năm học 2016-2017 30/09/2016 [HyperLink19]
165 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN Công tác học sinh, Ngoại khóa và Y tế trường học Năm học 2016 - 2017 30/09/2016 [HyperLink19]
164 Thông báo Của Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục huyện Bình Giang Khoá XVIII- Kỳ họp thứ 30/09/2016 [HyperLink19]
163 V/v tổ chức dạy và thi cấp chứng chỉ Nghề phổ thông cho học sinh năm học 2016 – 2017 30/09/2016 [HyperLink19]
162 “Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2015 - 2016 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2016 - 2017”. 30/09/2016 [HyperLink19]
161 V/v hướng dẫn tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức viên chức, người lao động Năm học 2016-2017 30/09/2016 [HyperLink19]
160 Hướng dẫn tổ chức cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết tình huống thực tiễn dành cho học sinh và cuộc thi dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên năm học 2016-2017 30/09/2016 [HyperLink19]
159 Kế hoạch tổ chức "tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời" năm 2016 30/09/2016 [HyperLink19]
158 Về việc hướng dẫn tổ chức "tuần lễ học tập suốt đời" năm 2016 30/09/2016 [HyperLink19]
157 Về việc hướng dẫn tổ chức "tuần lễ học tập suốt đời" năm 2016 30/09/2016 [HyperLink19]
156 Về việc xét duyệt phụ cấp ưu đãi năm học 2016-2017 14/09/2016 [HyperLink19]
155 Về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2016-2017 14/09/2016 [HyperLink19]
154 BÁO CÁO Tổng kết nhiệm vụ giáo dục trung học cơ sở năm học 2015 - 2016 14/09/2016 [HyperLink19]
12345678910...