PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS VĨNH TUY
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC
 
 
   Lê Thị Thắm
   Sinh ngày: 08/12/2002  
   Lớp: 9B
   Chỗ ở: Thôn Lại, Vĩnh Tuy, Bình Giang, Hải Dương
   Thành tích:     Học sinh giỏi
   Năm học: 2016 - 2017